sloppypoppy
@sloppypoppy
 
Martha Stewart beli Loubs tapi ga suka sama sol merahnya. dia minta izin sm Christian Louboutin utk ngecat solnya jadi hitam. hahaha cool maam! 2012-10-18
 
More Tweets from @sloppypoppy